Get Adobe Flash player

Artykuły

TRIDUUM 2018 W SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W MYŚLIBORZU

 

 TRIDUUM artykuł

 

Wielka Sobota

 

 

 

Dnia 31.03.2018 r. ostatni dzień Triduum Paschalnego 2018. Ten dzień tradycyjnie jest też nazwany Wigilią Paschalną.
Każdy wierny ten dzień zaczyna od święcenia pokarmów. W "święconne" powinny znaleźć się przynajmniej trzy podstawowe pokarmy. Każde z nich ma swoje znaczenie: jajko - narodzenie nowego życia, sól - chroni pokarm przed zepsuciem, chleb - ma znaczenie sytości.
Następną częścią dnia jest liturgia ognia. Liturgię ognia (światła) prowadził ks. wikary Piotr Buda.
Przed kościołem zostało podpalone ognisko, z którego pobiera się ogień do święcenia paschału oraz do trybularza (kadzielnica).
Po poświęcenia paschału ogniem procesyjnie księża wraz z wiernymi udali się do kościoła. Podczas wnoszenia paschału ksiądz trzy razy zawołuje "światło Chrystusa" wierni odpowiadali "Bogu będą dzięki".

 

 

 


W Wielką Sobotę liturgia jest bardzo rozbudowana. W sanktuarium było aż siedem czytań, które czytali przedstawiciele grub kościelnych wywodzących się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu a pomiędzy nimi psalmy nawiązujące wprost do czytań. Po czytaniach było zaśpiewane pierwszy raz od Wielkiego Czwartku "Chwała na wysokości..." wraz z organami i po dwóch dniach milczenia zabrzmiały wszystkie dzwony w naszym kościele.

 

 

 


Następnie Homilię Słowa przekazał wiernym ks. wikary Piotr Buda mówiąc jak to Chrześcijanie w dzisiejszych czasach są ludźmi bojaźliwymi. Przyrównał wiernych do kobiet, które szły do grobu ale bały się do niego wejść mimo tego, że był pusty.

 

 

 


Po kazaniu ksiądz celebrans poświęcił paschałem wode i udzielił chrztu św. małemu dziecku a następnie wszyscy wierni odnowili swoje chrzty św.

 

 

 


Tuż przed zakończeniem odmówiono Nowennę do Miłosierdzia Bożego przygotowując parafian do Uroczystości Miłosierdzia Bożego, które odbędzie się w niedziele przewodnią (08.04.2018 r.) w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
W tym dniu (tuż przed liturgią ognia) jest już chowana Monstrancja. Według obyczaju Chrześcijańskiego zaraz po odśpiewaniu "Chwała na wysokości..." zaczyna się już Rezurekcja Ta chwila powinna być już po północy Niedzieli Wielkanocnej. Ta tradycja jest zachowana w wielu parafiach Dekanatu Myśliborskiego. Szkoda, że ta tradycja nie odbywa się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Liturgia Ognia (światła) i Rezurekcja jest to tak naprawdę nie rozłaczna część obchodów Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Liturgia Ognia i Rezurekcja to jedność.

 

Wielki Piątek

 

 

 

Dnia 30.03.2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyły się uroczystości Liturgi Krzyża. W tym dniu w Kościele Katolickim nie odprawia się mszy św. Jest to dzień ukrzyżowania i śmierci Jezusa Chrystusa. W Wielki Piątek o 1500 odbyła się Droga Krzyżowa. O godzinie 1800 w godzinie śmierci rozpoczęłą się Liturgia Krzyża św. Liturgię w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu sprawowali wszyscy księża sprawujący posługę kapłańską. W tym roku został zaproszony rezydent ks. prałat Aleksander Jaszczur. Głównym celebransem był ks. wikary Łukasz Suski. Kolor ornatu na znak męczeństwa był czerwony.

Kapłani i Służba Liturgiczna procesyjnie i w ciszy wchodzili do kościoła. Przy ołtarzu kładzie się na czerwonym materiale na znak śmierci Jezusa Chrystusa.

 

 

 

W Wielki Piątek w tradycji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu Męka Pańska jest śpiewana. W tym roku Męka Jezusa Chrystusa była według św. Jana. Wyśpiewali ją Radosław Rosłaniec, Chór Exaltabo (pod dyrekcją Bogdana Komorowskiego), Bogdan Komorowski oraz ks. Piotr Buda.

 

 

 

Po męce Ks. wikary Łukasz Suski przekazał wiernym "Słowo Boże". W kazaniu pokazał postawę trzech bliskich osób Jezusowi (Judasza, Jana, Piotra). W większości czasu skupił się na Judaszu. Pokazał zachowanie Judasza wobec Jezusa Chrystusa. Jak Judasz bardzo instrumentalnie taktował swego mistrza. Wnioskować po kazaniu było, że Judasz odzwierciedla zachowanie społeczeńśtwa wobec siebie oraz wobec Boga. Rzadko w dzisiejszym społeczeństwie można spotkać się z postawą jaką miał wobec Jezusa Piotr a jeszcze rzadziej jak najmłodszy apostoł Jan.

 

 

 

Po kazaniu księża Piotr Buda oraz Łukasz Suski odczytali modlitwę wiernych a następnie odbyło się odsłonięcie krzyża.

 

 

 

Po odsłonięciu każdy z wiernych oraz księża i siostry zakonne Zakonu Miłosierdzia Bożego będące w Myśliborzu, podchodzili do krzyża całując Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na znak wdzięczności za śmierć i męczeństwo za nasze grzechy.

Po ucałowaniu krzyża rozpoczęła się Liturgia Eucharysti, która jest nierozłaczna z Liturgią Krzyża. Eucharystia jest to namacalny dowód oddania się Jezusa nam grzesznikom za nasze grzechy. Bez Liturgi Krzyża nie było by Liturgi Eucharystii.

Po komuni św. ksiądz Łukasz Suski przeniósł monstrancję z "ciałem Jezusa" do grobu na znak śmierci Jezusa za nasze grzechy. Tuż przed Liturgią Eucharystii dopiero jest szykowany oltarz na tą jedną chwilę.

 

 

 

Podczas modlitw wielko piątkowych ks. Łukasz Suski zainicjował Nowennę do Miłosierdzia Bożego.

Aby zrozumieć wszystkie tajemnice Liturgi Wielko Piątkowej przed każdą częścią ministrant Krzysztof Srokowski objaśniał co będzie się działo w danej chwili i jaką ma znaczenie dla Kościoła i wiernych.

 

 

 

Cała liturgia odbyła się bez dzwonków oraz organ i innych instrumentów na znak żałoby. W tym dniu "milczały" wszystkie dzwony kościelne.

 

Wielki Czwartek

 

 

 

Dnia 29.03.2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu odbyła się Uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Msza św. była koncelebrowana przez wszystkich księży służących w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu: proboszcz ks. kanonik Janusz Zachęcki, ks. wikary Piotr Buda oraz ks. wikary Łukasz Suski.

Na samym początku parafianie będący w różnych organizacjach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu złożyli życzenia z okazji Święta Kapłańskiego.

 

 

 

Kazanie Wielkoczwartkowe przekazał swoim parafianom ks. kanonik Janusz Zachęcki. W "Słowie Bożym" w oparciu o ewangelię wg. św. Jana opowiedział wiernym historię wieczerzy pańskiej. Nadmienił rolę jaką spełnia ksiądz w Kościele. Każdy ksiądz powinien brać przykład z Jezusa Chrystusa, który przekazał swoim apostołom wielką mądrość "że jak chcą przewodzić wiernym to najpierw muszą im służyć".

 

 

<

 

Po kazaniu na pamiątkę obmycia nóg apostołom przez Jezusa Chrystusa, ks. proboszcz obmył 12 wiernym (wybranym z różnych stanów kościelnych) nogi na znak służebności.

 

 

 

Po liturgi eucharystycznej probosz Janusz Zachęcki przeniósł Jezusa (pod postacią eucharystii) do ciemnicy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste na znak uwięzienia Jezusa Chrystusa.

 

 

 

Jedynym minusem uroczystości było zachowanie lektora przy ołtarzu. Swoją obecnością wprowadzał tylko zamieszanie i sztuczny niepotrzebny tłum. Zasada lektorska polega na tym, że kiedy jest więcej niż jeden ksiądz wtedy lektor nie powinien być przy ołtarzu wśród księży. W takim wypadku jeden z księży przejmuje obowiązki lektora przekładając części mszału. O takich sprawach powinien wiedzieć ksiądz układający całą uroczystość. Żaden lektor podczas mszy św. nie ma prawa wydawać "rozkazów" innym ministrantom od tego jest ksiądz opiekun. We wcześniejszych latach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu taka sytuacja była by nie do pomyślenia.

 

 

 

Wielki Czwartek jest dniem kapłańskim, który ustanowił Jezus Chrystus podczas ostatniej swej wieczerzy. Podnosząc chleb i wino przekazał apostołom, że muszą podobnie tak czynić, jak on w tym momencie, na jego pamiątkę. W tym momencie Jezus ustanowił swoich apostołów pierwszymi kapłanami.