Get Adobe Flash player

BLOG

Czego boi się pani Starosta Powiatu Myśliborskiego? cz. 2 - Czystki w Powiecie Myśliborskim

 

 

 

Długi czas minął od mojego ostatniego wpisu na tym blogu. Ten długi czas obfitował w wiele wydarzeń spowodowanych przez panią Starostę Powiatu Myśliborskiego Danutę Patkowską (Prawo i Sprawiedliwość) oraz jej zastępcę Mariusza Norsesowicza (koalicja PiS) przez prawie ostatni rok "rządzenia". Pani Starosta wprowadziła system zarządzania poprzez "chaos", taki sam jaki został wprowadzony przez dzisiejszy rząd w Warszawie. Takie naśladownictwo nic dobrego dla naszego Powiatu Myśliborskiego i mieszkańców nie przynosi.

W tej części zajmę się usuwaniem ludzi z różnych stanowisk oraz w Radzie Powiatu Myśliborskiego i nie tylko (także z społecznych grup związanych w Powiatem Myśliborskim). Czystki w Powiecie Myśliborskim zaczęły się już w drugiej połowie 2016 r. Pani Starosta Danuta Patkowska wraz z vice Starostą Mariuszem Norsesowiczem osobiście wyrzucili bezpodstawnie pierwszego dyrektora Centrum Usług Wspólnych (CUW) Carlo Paolicelli. Został zwolniony w trybie natychmiastowym w listopadzie 2016 r. Podczas sesji Carlo Paolicelli wszyskim znajdującym się na sali obrad (radnym i gościom) przedstawił jak to wydarzenie się odbyło. Następnie zapowiedział, że wystąpi na drogę sądowom co uczynił. We wszystkich instancjach wygrał sprawę. Wyrokiem sądowym było przywrócenie go ponownie na stanowisko dyrektora CUW. W Między czasie decyzją Starosty Powiatu Myśliborskiego Danuty Patkowskiej (PiS) powołano nowego dyr. Aleksandrę Szokaluk. Radni opozycji (Klub Radnych Rady Powiatu Myśliborskiego "Ponad Podziałami") nie chcieli przyjąć tej decyzji przed ostatecznym wyrokiem sądowym aby na tym jednym stanowisku w przyszłości nie było dwóch osób. Takie stanowisko spotkało się z wielkim sprzeciwem pani Starosty Danuty Patkowskiej, vice Starosty Mariusza Norsesowicza oraz całego środowiska radnych z Prawa i Sprawiedliwości i radnych koalicji PiS. Przypuszczenia radnych opozycji (KRRPM "Ponad Podziałami") się sprawdziły. Czarny scenariusz opozycji się sprawdził: Carlo Paolicelli wygrał wszystkie sprawy z Powiatem Myśliborskim (dokładnie ze Starostą Danutą Patkowską). Wyrokiem Sądu Najwyższego było przywrócenie go na stanowisko dyrektora a co za tym idzie obecny dyrektor powinien stracić stanowisko bo było nielegalne zajęte. Podczas 41 sesji Rady Powiatu Myśliborskiego radni Prawa i Sprawiedliwości oraz radni z koalicji PiS zablokowali (uchwała XLI/252/2017 z dn. 12.07.2017 r.) mu Carlo Paolicelli powrót na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych. Formalnie CUW Powiatu Myśliborskiego ma dwój dyrektorów.

Następnym punktem w planie usuwania ludzi niewygodnych dla pani Starosty Powiatu Myśliborskiego Danuty Patkowskiej było usunięcie członków Rady Rynku Pracy w Powiecie Myśliborskim: Przewodniczącego RRP Zygmuna Jenciaka (OPZZ) oraz radnych Elżbietę Ligenzę oraz Krzysztofa Mrzygłóda (zarządzenie Nr 1/2017 z dn. 09.01.2017 r.) Zmiana Rady Rynku Pracy nastąpiła 16.12.2016 r. Poprzedni przewodniczący Tomasz Jarema został usunięty z powodu złamania przepisów związanych z czasem pomiędzy zebraniami. Przerwa między zebraniami nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Przewodniczący Tomasz Jarema przekroczył ten czas i automatycznie został usunięty. 16 grudnia 2016 r. większością głosów przewodniczącym Rady Rynku Pracy w Powiecie Myśliborskim został Zygmunt Jenciak (Powiatowy przewodniczący OPZZ). Już 09.01.2017 r. pani Starosta Danuta Patkowska (PiS) wbrew regulaminowi usunęła nie wygodnych dla niej osoby z w/w rady wraz z przewodniczącym. Wobec Rady Rybku Pracy pani Starosta Danuta Patkowska pierwszy raz pogwałcila pierwszy raz prawo 21.03.2016 r., kiedy zmieniła skład rady powołanej przez Starostę Arkadiusza Janowicza (Zarządzenie nr. 15/2015 z dnia 16.03.2015 r.). Na przewodniczącego wtedy został wybrany Tomasz Jarema (PiS). Według Konstytucji RP oraz Ustawy o Radzie Rynku Pracy z 2014 r. rada raz powołana na daną kadencję (4 lata) nie może zostać zmieniona aż do końca kadencji bez wyraźnej przyczyny (śmierć, złamanie regulaminu przez danego członka lub samorezygnacji). Rada Rynku Pracy w Powiecie Myśliborskim powołana przez Starostę Arkadiusza Janowicza (Zarządzenie 11/2015 z dn. 17.02.2015 r. oraz 15/2015 z dn. 16.03.2015) powinna działać aż do dnia, kiedy nowy starosta już VI kadencji powoła nową. Trzeba zaznaczyć, że Rada Rynku Pracy jest radą, w której muszą znajdować się głównie przedstawiciele wszystkich związków zawodowych (Solidarność i OPZZ) oraz przedstawiciele związków pracodawców. W skład osobowy starosta nie może się wtrącać (skład osobowy reguluje ustawa o Radzie Rynku Pracy z 2014 r.). Starosta zostaje poinformowany o składzie i swoim zarządzeniem powołuje radę. Każda ingerencja jest postawą przeciw prawu jakie zostało usnanowione czyli jest nielegalne. Starosta wcale nie musi być na zebraniach a jak jest to może tylko się przysłuchiwać bez prawa do głosowania. Do zarządzeń Rady Rynku Pracy starosta musi się ustosunkować. Takiej postawy pani Starosty Danuty Patkowskiej (PiS) nie ma. Po usunięciu (możliwe przy tajnym spotaniu bez 3 członków - wyrzuconych) wprowadziła swoich ludzi z Rady Powiatu Myśliborskiego: Mariusza Norsesowicza (vice Starosta - koalicja PiS), Ryszard Wiśniak (PiS), Tomasz Jarema (PiS). Członkowie Rady Rynku Pracy są członkami społecznymi i nie pobierają za to żadnych pieniędzy.

Czystki objęły nawet radnych opozycji. Pani radna Elżbieta Ligenza w II połowie 2017 r. została usunięta z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) tuż przed pójściem na emeryturę. Dla pani Starosty Danuty Patkowskiej nie przeszkadzał przepis zabraniający wyrzucanie pracowników w okresie ochronnym (2 lata przed pójściem na emeryturę). Pretekstem usunięcia z pracy była likwidacja stanowiska. Pani Starosta Danuta Patkowska na to stanowisko przyjęła aż 2 osoby. W tym momencie trzeba zadać pytanie czy w tym przypadku naprawdę była to likwidacja stanowiska czy poprostu przyjęcie swoich ludzi (nie zawsze kompetentnych).

Takich przykładów jest bardzo dużo. Jest wiele spraw, które toczą się jeszcze w sądach (o takich sprawach można usłyszeć i oglądnąć przezemnie filmowanych sesja Rady Powiatu Myśliborskiego).

Pani Starosta Danuta Patkowska oaz vice Starosta Mariusz Norsesowicz wyrzucając kompetentnych ludzi z miejsc pracy oraz grup samorządowo - społecznych. Chcą przejąć, każdą strefę życia społeczeństwa aby kontrolować i układać według planów Prawa i Sprawiedliwości. Ukazałem, że te wszystkie poczynania były nie zgodne z prawem (wszystkie instancje sądowe potwierdziły). Za ich złe poczynania pani Starosta Danuta Patkowska i vice Starosta Mariusz Norsesowicz nie zapłacą z własnych "kieszeni" tylko z naszych "podatkowych". Sumy kar nie są małe. Jak by to zsumować można było by zrealizować jaką inwestycję. Pani Starosta Danuta Patkowska oraz vice Starosta Mariusz Norsesowicz nie liczą się z nikim i niczym. Dla nich liczy się realizacja planu Prawa i Sprawiedliwości nie patrząc, że łamią wszelakie przepisy prawa i Konstytucji. Taka postawa może dziwić bo pani Starosta Danuta Patkowska jest absolwentką Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czytając można postawić pytanie "Czy Pani Starosta Powiatu Myśliborskiego wraz ze swoim zastępcą boi się utratę kontroli nad społeczeństwem oraz władzy?" No to pytanie niech każdy sam odpowie.