Get Adobe Flash player

Spotkania z Myśliborską Historią

1433 najazd Husytów. O średniowiecznych fortyfikacjach Myśliborza.

 

 

 

02.06.2017 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury w Myśliborzu odbyła się konferencja historyczna p.t. "1433 najazd Husytów. O średniowiecznych fortyfikacjach Myśliborza." Przewodniczącym spotkania był dr hab. Maciej Majewski. Konferencja miała 3 podtytuły. Konferencja Historyczna składała się z 2 głównych częsci. Pierwsza część to prezentacja faktów historycznych dotyczących Husytów i rozwoju Myśliborza a drugi dział to dyskusja w którym wzięli udział zaproszeni goście i słuchacze. W Pierwszej części znalazły się takie tematy jak: "Sztuka wojenna Husytów" - dr Arkadiusz Michalak, "1433 najazd Husytów. Obrona Myśliborza - rzeczywistość a legenda" - Grzegorz Kuklewski, "Myślibórz, jako modelowy przykład średniowiecznego miasta nowego typu" - Michał Gierke.

Konferencja historyczna była jedną z imprez związanych z obchodzeniem w tym roku 50 lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Autorką obchodów tego jubileuszu jest dyr. Magdalena Szymczyk.

 

1433 najaz Hustytów. Ośredniowiecznych fortyfikacjach Myśliborza (video)

VIDEO ZNAK