Get Adobe Flash player

Sesje Rady Powiatu Myśliborskiego

Zwołanie XXXI Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

sesjaRPM

 

W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Myśliborzu o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz, 814 ze zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Myśliborzu na dzień 8 lutego 2017 roku (środa) na godzinę 1630 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027;

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027;

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok;

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok;

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości dla Gminy Barlinek;

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu;

10. Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

11. Zamknięcie obrad.