Get Adobe Flash player

Sesje Rady Powiatu Myśliborskiego

Zwołanie XXXIV Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

sesjaRPM

Informuję, że na dzień 28 lutego 2017 roku (wtorek) na godz. 1600 zwołana została XXXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu, która odbędzie się Starostwie ul. Północna 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2016 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzie na interpelacje i zapytania radnych,

6. Sprawozdanie z działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie za 2016 rok i perspektywy rozwoju.

7. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu za rok 2016 i perspektywy rozwoju.

8. Sprawozdanie z działalności Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu za rok 2016 i perspektywy rozzwoju.

9. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

     10.1 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ma terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku;

     10.2 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ukowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.

11. Sprawozdanie z pracy Zarzadu Powiatu.

12. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

13. Oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie obrad.