Get Adobe Flash player

8 Kadencja

VII Sesja Rady Miasta Myśliborza 8 kadencji

 

sesje RMiG 640x360

 

W Urzedzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu odbyła się 26.03.2019 r. VII Sesja Rady Miasta Myśliborza 8 kadencji. Podczas sesji oprócz procedowania nad uchwałami podjęto debatę na temat cenzury Przewodniczącego Rady Miasta Marka Antczaka wobec radnych a także nad złym przygotowaniem sprawozdania międzysesyjnego pana Burmistrza Piotra Sobolewskiego oraz przygotowaniem szkół gminnych do strajku od 8 kwietnia 2019 r. i sprawozdanie z działalności wydziału inwestycyjnego w Myśliborzu.

Podczas VI Sesji Rady Miasta Myśliborza przewodniczący Marek Antczak nie pozwolił zadać wszystkich pytań do pana Burmistrza Piotra Sobolewskiego przez radnego Zenona Wójciaka (Klub Radnych dla Myśliborza). Pytania dotyczyły spółki gminnej. Wyglądało to tak, że takich pytań nie powino się zdawać panu Burmistrzowi Piotrowi Sobolewskiemu bo są niewygodne.

 

VII Sesja Rady Miasta Myśliborza 8 kadencji (video - playlista)

 

 

 

Uchwały i sprawozdanie Burmistrza Piotra Sobolewskiego

1. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2019 roku

2. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia miasta Myślibórz do Związku Miast Polskich

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę MyślibórzProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1)

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034

8. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 22.02.2019 do 21.03.2019