Get Adobe Flash player

5 Kadencja

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

 

 

Dnia 12 lipca 2017 r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji. Radni podczas obrad procedowali w sprawach: rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Arkadiusza Mazepę, przekształceń szkół w Powiecie Myśliborskim, zmianie Statutu Powiatu Myśliborskiego, o nie obsadzaniu stanowiska Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego i powołanie nowych członków Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Projekty uchwał procedowane podczas sesji

1. W sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.

2. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Myśliborzu.

3. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I stopnia w Dębnie.

4. W sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

5. W sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I stopnia w Barlinku.

6. W sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  Nr 2 funkcjonującej w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapi w Smolnicy.

7. W sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

8. W sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

9. W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.

10. W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

11. W sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2016 roku w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

12. W sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wstrymania wykonania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016 - 2027.

13. W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2018.

14. W sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Regiolanej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie.

15. W sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

16. W sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

17. W sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Pełna relacja z XLI Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 1 (video)

VIDEO ZNAK

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 2 (video)

VIDEO ZNAK

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 3 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 4 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 5 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 6 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 7 (video)

 VIDEO ZNAK