Get Adobe Flash player

5 Kadencja

XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

 

 

Dnia 27 września br. odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji. Podczas obrad zaprezentowano informacje o stanie budżetu naszego powiatu i o planach na dalsze lata, sprawozdania z działalności szpitala w Barlinku oraz Dębnie i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Myśliborzu. Uchwalano projekty uchwał o zmianach budżetowych (miedzy innymi o zmianach w sprawie budowy i remontu dróg), powołanie komisji dotyczącej zmianie Statutu Powiatu Myśliborskiego oraz także inne sprawy dotyczące nas mieszkańców Powiatu Myśliborskiego.

 

Informacje, projekty uchwał oraz sprawozdania

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2017 roku

2. Informacja z bierzącej działalności spółek prawa handlowego za 2017 rok: Szpital Barlinek sp. z o. o.

3. Informacja z bierzącej działalności spółek prawa handlowego za 2017 rok: Szpital Dębno sp. z o. o.

4. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016

5. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Myśliborskiego

7. Uchwała w sprawie "Przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2020"

8. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej d.s. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego (zmiany w uchwale odbyły się podczas w.w. sesji)

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat

11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie w Powiecie Myśliborskiem w 2017 roku (zmiany w uchwale odbyły się podczas w.w. sesji)

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego  na lata 2017 - 2027 (zmiany w uchwale odbyły się podczas w.w. sesji)

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu

 

Pełna relacja w XLIV Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 1 (video)

VIDEO ZNAK

XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliboskiego 5 kadencji cz. 2 (video)

VIDEO ZNAK

XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 3 (video)

VIDEO ZNAK

XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 4 (video)

VIDEO ZNAK