Get Adobe Flash player

5 Kadencja

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji 

 

 

 

Dnia 25 października 2017 r. odbyła się XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji. Podczas sesji przekazano informację o stanie dróg w Powiecie Myśliborskim oraz plan ich utrzymania podczas okresu zimowego. Wystąpił także dr. inż Sławomir Konieczny z informacją o stanie środowiska w naszym regionie. W imieniu nauczycieli informację o stanie oświaty przekazała pani dyr. Zespołu Szkół Branżowych nr 3 w Myśliborzu Elżbieta Urbaniak.

W trakcie obrad wyszło naj aw, że radni z opozycji (KRRPM "Ponad Podziałami") są podsłuchiwani (rozmowy telefoniczne) przez urzędników pracujących w Biurze Rady w Starostwie Myśliborskim oraz o ciągłym zadłużeniu i problemach w Szpitalu w Dębnie. 

 

Informacje i Projekty uchwał

1. Informacja o stanie dróg powiatowych

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2016/2017

3. Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2016 r

4. Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2017/2018

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

8. Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

9. Projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

11. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 1 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 2 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 3 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 4 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 5 (video)

VIDEO ZNAK