Get Adobe Flash player

5 Kadencja

XLVI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

 

 

Dnia 18.12.2017 r. odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji w Myśliborzu. Podczas obrad zmieniono budżet na rok 2017 a także wprowadzono Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2018 - 2020, podjęto dyskusję nad projektem uchwały w sprawie wydatków na rok 2018. Te i inne sprawy można zobaczyć z pełnej relacji sesji rady oraz przeczytać projekty uchwał i sprawozdania.

Sprawozdania i projekty uchwał

1. Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020

3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027

10. Sprawozdanie finansowe spółek prawa handlowego; Szpital Barlinek Sp. z o.o. i Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 10 m-cy 2017 roku

11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym

XLVI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji - pełna relacja

 

XLVI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz 1 (video)

VIDEO ZNAK

XLVI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 2 (video)

VIDEO ZNAK