Get Adobe Flash player

5 Kadencja

XLVII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

 

 

Dnia 29 stycznia 2018 roku odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji w Myśliborzu. Podczas obrad uchwalono uchwały w sprawie "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021", zmiana budżetu na 2018 r., przegłosowano: sprawozdania w sprawie średniej wysokości wynagrodzeń nauczycieli, zmianę składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa i wiele innych spraw. 

Na sesję przyjechali mieszkańcy miejscowości Płonno aby walczyć o remont drogi powiatowej przebiegającej przez ich miejscowość. Mieszkańcy w tej sprawie złożyli petycję w/w sprawie na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego Ferdynanda Łukasika. 

W częsci interpelacji można dowiedzieć się w jaki sposób został zakupiony sprzęt do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, który został otworzony 5 stycznia 2018 r. a także można dowiedzieć się o filmie (propagandowy) pokazującym dokonania obecnej władzy w tej kadencji. Wszystko oczywiście za nasze pieniądze.

W tym miesiącu nie wstawię treści projektów uchwał oraz sprawozdania ze względu na usunięcie ich z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Powiatu Myśliborskiego. Takiego usunięcia mogą tylko dokonać pracownicy Starostwa w Myśliborzu przy wiedzy Starosty Powiatu Myśliborskiego.

 

XLVII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji - pełna relacja

XLVII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 1 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLVII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 2 (video)

VIDEO ZNAK

 

XLVII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji cz. 3 (video)

VIDEO ZNAK