Get Adobe Flash player

5 Kadencja

XLVIII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji (nadzwyczajna)

 

 

 

26 lutego 2018 r. o godzinie 1200 odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji. Sesja miała charakter nadzwyczajny. Podczas obrad procedowano nad trzema uchwałami:

1. Uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiemu. Nieruchomośc ma być wynajęta Niepublicznemu Przedszkolowi Językowemu Montessori School w Barlinku w formie bezprzetargowej.

2. Uchwała przyjmująca rezygnację z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa. Członkiem rezygnującym była pani radna Wioletta Drzywińska (KRRPM "Ponad Podziałami")

3. Uchwała w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku. Uchwała została wprowadzona do planu obrad sesji w ostatniej chwili (radni mogli się zapoznać w trakcie trwania obrad).

Bardzo zastanawiające jest charakter tej sesji oraz godzina obrad. Można zadać sobie pytanie "jakim celem było takie wczesne obrady?" Przecież można było zwołać sesję o normalnej porze (o godzinie 1500) i nikt specjalnie nie musiałby się zwalniać z pracy aby przybyć, zainteresowani mieszkańcy mogli by przyjść i oglądać obrady. Takie zachowanie Przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego Ferdynanda Łukasika (koalicja PiS) było nie fortunne. Przy jego decyzji można zadać sobie pytanie "czy to jego była decyzja w sprawie wybrania godziny obrad czy kogoś z Zarządy Powiatu Myśliborskiego?".  We wcześniejszych latach Te uchwały mogły być podjęte na normalnej sesji chyba, że o jednej z uchwał na wcześniejszej sesji zapomniano i Zarząd Rady Powiatu pod przewodnictwem pani Starosty Danuty Patkowskiej (PiS) jak najszybciej chciał go procedować.

Oczywiście przed sesją nie można było pobrać i zapoznać się z projektami uchwał. Takie działanie nie jest zgodne z Ustawą o jawności życia publicznego a dokładnie reguluje to artykuł 2 "Zasady dostępu do informacji publicznej". Osoba zajmująca się tymi sprawami powinna ponieść konsekwencje z powodu rażącego łamania prawa. Wyżej wymieniona ustawa też reguluje jakie są kary i konsekwencje za niedopełnienie obowiązków związanych z ujawnieniem uchwał i innych dokumentów jawnych (Rozdział 11 "Odpowiedzialność za naruszenie przeisów ustawy").

Projekty uchwał (wszystkie, które zostały przegłosowane) zostały przekazane TVJ24 NEWS przez radnych opozycji z Klubu Radnych Rady Powiatu Myśliborskiego PONAD PODZIAŁAMI.

 

XLVIII Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji (nadzwyczajna) - Video

VIDEO ZNAK