Get Adobe Flash player

5 Kadencja

LI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji

 

sesjaRPM

 

Dnia 18.06.2018 r. odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji. Obrady prowadził przewodniczacy Rady Powiatu Myśliborskiego Ferdynand Łukasik (koalicja PiS).

Podczas sesji już na samym poczatku przewodniczacy pozwolił na wystąpienie gości przybyłych na obrady. Pierwszą osobą był Komendant Państowej Straży Pożarnej w Mysliborzu mł. bryg. Grzegorz Słota. Podziękował pani Staroście Danucie Patkowskiej za pomoc w zebraniu pieniędzy na sztandar i zorganizowaniu Wojewódzkiego Dnia Strażaka 2018 w Mysliborzu. Nastepnie wystąpiła pani sołtys miejscowości Płonno Katarzyna Mulatka, przepraszając panią Starostę i jej gości, które wzięła na spotkani z mieszkańcami Płonna. Podczas spotkania (według sołtysowej) mieszkańcy karygodnie się zachowywali wobec "władz" Powiatu Myśliborskiego i gości. Ciekawe czy mieszkańcy dali pani sołtys "mandat" reprezentowaniu ich przepraszając panią Starostę Danutę Patkowską. Po przeprosinach na mównicę weszła z przemówieniem mieszkanka Płonna Elżbieta Szmit. W swoim wystąpieniu napiętnowała radnych ( i nie tylko) z imienia i nazwiska, którzy są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości oraz poczynań pani Starosty Powiatu Mysliborskiego. Wystapienia ostatnich tych osób wygladało jak jedna wielka propaganda PiS w złym tego słowa znaczeniu. Każdy, który to słuchał to mógł z łatwością porównać stare Kroniki Filmowe z czasów kiedy w Polsce rządził PZPR. Do takich wystąpień przewodniczący nie powinien dopuścić. Przewodniczący Ferdynand Łukasik swoją postawą pokazał jak ważna dla niego jest propaganda i umiłowanie dla Prawa i Sprawiedliwości (nawet kosztem łamania prawa) niż program sesji, a był bardzo bogaty.

Po wystapieniach gości dopiero zaczęły "prawidłowe" obrady podczas, których zostały zaprezentowane sprawozdania i oceny jednostek podległych Powiatowi Mysliborskiemu, oraz rozpatrzenie skargi pracowników Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w sprawie podwyżki i obradowanie nad uchwałami. Głównym punktem obrad było głosowanie nad absolutorium dla pani Starosty Danuty Patkowskiej i Zarządu Powiatu Myśliborskiego.

Trzeba przypomnieć, że podczas ostatniego absolutorium (odbyło się 28.06.2017 r.) doszło do "zdrady". Za nie wykonanie pełnego planu budżetowego pani Starosta Danuta Patkowska wraz z Zarządem Powiatu Myśliborskiego mogli nie dostać absolutorium co doprowadziło by do usunięcia pani Starosty Danuty Patkowskiej, vice Starosty Mariusza Norsesowicza z piastowanego stanowiska oraz zmianę całego zarządu. Pani Danuta Patkowska oraz pan Mariusz Norsesowicz przekonali 2 osoby z opozycji aby zagłosowali jak chce PiS i ich koalicjanci. Trzeba zaznaczyć, że wtedy opozycja miała większość w Radzie Powiatu Myśliborskiego. Osobami, które "zdradziły" opozycję była radna Alicja Prill (wcześniej związana z Platformą Obywatelską) i Ferdynand Łukasik (były już przewodniczący Zarzadu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego). Każdy z nich nie zdradził ideologicznie tylko za stanowiska a co za tym idzie, większe pieniądze. Za to, że głosowali "za" votum absolutoryjnym dla Starosty pani Danuty Patkowskiej i jej ludzi radna Alicja Prill została etatowym członkiem Zarządu Powiatu Myśliborskiego (w historii Powiatu Myśliborskiego takiego stanowiska nie było, specjalnie dla niej stworzono) a Ferdynand Łukasik został Przewodniczącym Rady Powiatu Myśliborskiego. Przed najbliższymi Wyborami Samorządowymi trzeba zastanowić się czy warto głosować na osoby, które idą do rady nie dla pomocy mieszkańcom tylko dla kariery pozostawiając swoich ludzi, z którymi wcześniej współpracowali dla dobra Powiatu Myśliborskiego. Swoją postawą Starosta Danuta Patkowska (PiS) wraz z vice Starostą Mariuszem Norsesowiczem (koalicja PiS) pokazali, że dla nich władza się tylko liczy i nic więcej. Mogli nie dostać absolutorium ze wzgledu, że nie wykonali planu budżetowego dzięki czemu mieszkańcy Powiatu Myśliborskiego stracili bo ważne inwestycje nie zostały zrobione. Kiedy zwiększyła się koalicja PiS pani Starosta Danuta Patkowska może robić co chce i każda jej decyzja zostanie przegłosowana, nawet taka, która będzie przeciwko mieszkańcom Powiatu Myśliborskiego.

 

LI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 5 kadencji - VIDEO

 

 LI Sesja Rady Powiatu Mysliborskiego cz. 1

 

 

 

LI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego cz. 2

 

 

 

LI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego cz. 3

 

 

 

LI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego cz. 4

 

 

 

LI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego cz. 5

 

 

 

Uchwały, oceny i sprawozdania

1. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w okresie międzysesyjnym od 20.04.2018 r. do 08.06.2018 r.

2. Sprawozdanie z działalności Domu Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu za 2017 r.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mysliborskiego za 2017 r. 

4. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego szkół i placówek na terenie Powiatu Myśliborskiego za 2017 r. nadzorowanych przez Zachodniopomorskiego Pastwoweo Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

5. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2017 r.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mysliborskiego na lata 2018 - 2027

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia zawodowego w Barlinku

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 r.

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

13. Uchwała w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

16. Uchwała w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

17. Uchwała w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu

18. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego

19. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i  placówek prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowdzenia kontroli prawidłowosci ich pobrania i wykorzystywania

20. Uchwała w sprawie pomocy finansowej w formmie dotacji celowej Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Mysliborzu

21. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu

22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu w Myśliborzu

23. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok

24. Uchwała uchylająca w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Balinku

25. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

26. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku

27. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia zespołu pod nazwę Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu